ระบบคำนวณบีทียู (BTU Calculator)

1
เลือกประเภทของห้อง
2
ระบุขนาดของห้อง
3
เลือกตำแหน่งของห้อง
4
การเข้าถึงของแสงแดด
5
ขนาด BTUs ที่เหมาะกับห้องของคุณ
Bedroom
ห้องนอน
Living Room
ห้องนั่งเล่น
Dinning Room
ห้องรับประทานอาหาร
Office
สำนักงาน
ความกว้าง *
ความยาว *
Sunlight
แดดส่องถึง
No Sunlight
แดดส่องไม่ถึง
ขนาด BTU
0.00
 BTUs

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
COPPER7
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

ColorSmart
Color Smart

ล้ำให้สุด กับที่สุดแห่งดีไซน์

LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

IONstrike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

COPPER7
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

Xpower_Inverter
XPower
Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

IONstrike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

ColorSmart
Color Smart

ล้ำให้สุด กับที่สุดแห่งดีไซน์

XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

Discovery
Discovery
Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
Discovery
Discovery
ColorSmart
Color Smart

ล้ำให้สุด กับที่สุดแห่งดีไซน์

COPPER7
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

Xpower_Inverter
XPower
XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

IONstrike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
Discovery
Discovery
Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

Xpower_Inverter
XPower
XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

IONstrike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

COPPER7
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Discovery
Discovery
XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

Discovery
Discovery
Xpower_Inverter
XPower
XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

1
เลือกประเภทของห้อง
2
ระบุขนาดของห้อง
3
เลือกตำแหน่งของห้อง
4
การเข้าถึงของแสงแดด
5
ขนาด BTUs ที่เหมาะกับ
ห้องของคุณ
Bedroom
ห้องนอน
Living Room
ห้องนั่งเล่น
Dinning Room
ห้องรับประทานอาหาร
Office
สำนักงาน
ความกว้าง *
ความยาว *
Sunlight
แดดส่องถึง
No Sunlight
แดดส่องไม่ถึง
ขนาด BTU
0.00
 BTUs

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
COPPER7
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

ColorSmart
Color Smart

ล้ำให้สุด กับที่สุดแห่งดีไซน์

LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

IONstrike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

COPPER7
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

Xpower_Inverter
XPower
Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

IONstrike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

ColorSmart
Color Smart

ล้ำให้สุด กับที่สุดแห่งดีไซน์

XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

Discovery
Discovery
Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
Discovery
Discovery
ColorSmart
Color Smart

ล้ำให้สุด กับที่สุดแห่งดีไซน์

COPPER7
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

Xpower_Inverter
XPower
XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

IONstrike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
Discovery
Discovery
Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

Xpower_Inverter
XPower
XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

IONstrike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

COPPER7
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Discovery
Discovery
XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

Discovery
Discovery
Xpower_Inverter
XPower
XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
เลือกประเภทของห้อง
Bedroom
ห้องนอน
Living Room
ห้องนั่งเล่น
Dinning Room
ห้องรับประทานอาหาร
Office
สำนักงาน
ระบุขนาดของห้อง
ความกว้าง *
ความยาว *
เลือกตำแหน่งของห้อง
การเข้าถึงของแสงแดด
Sunlight
แดดส่องถึง
No Sunlight
แดดส่องไม่ถึง
ขนาด BTUs ที่เหมาะกับห้องของคุณ
ขนาดBTU
0.00
 BTUs

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
COPPER7
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

ColorSmart
Color Smart

ล้ำให้สุด กับที่สุดแห่งดีไซน์

LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

IONstrike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

COPPER7
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

Xpower_Inverter
XPower
Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

IONstrike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

ColorSmart
Color Smart

ล้ำให้สุด กับที่สุดแห่งดีไซน์

XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

Discovery
Discovery
Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
Discovery
Discovery
ColorSmart
Color Smart

ล้ำให้สุด กับที่สุดแห่งดีไซน์

COPPER7
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

Xpower_Inverter
XPower
XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

IONstrike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
Discovery
Discovery
Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

Mercury
MECURY

แอร์อินเวอเตอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5

Xpower_Inverter
XPower
XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

LUNA
LUNA

เย็นทนทาน ราคาย่อมเยากว่า

XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

IONstrike
ION Strike

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน

XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

Copper 11
Copper-11

ทน คุ้ม ล้ำกว่าเดิม

Copper 10
Copper-10

ทั้งทนทั้งคุ้ม

COPPER7
Copper-7

ทนทานด้วยคอยล์ทองแดง

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Discovery
Discovery
XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
XPower_Ceiling
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Apollo2
Apollo-II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

XInverterPlus2022
XInverter Plus

พลัสความเย็นจัด ประหยัดไฟสูงสุด

Discovery
Discovery
Xpower_Inverter
XPower
XInverterPlus2021
XInverter PLUS 2021

ชนะทุกการเปรียบเทียบ

XPower
XPower

เย็นทนทาน สวยงาม ประหยัดไฟ

Discovery
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

Discovery_Ceiling
Discovery

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

ไขข้อข้องใจ BTU แอร์คืออะไร?

BTU ย่อมาจาก British Thermal Unit
คือหน่วยวัดปริมาณความสามารถในการทำความเย็น
ของเครื่องปรับอากาศ ภายใน 1 ชั่วโมง ยิ่งตัวเลข BTU
สูงเครื่องปรับอากาศก็จะสามารถปรับความเย็นมากขึ้น
การเลือกเครื่องปรับอากาศจึงจำเป็นต้องคำนวณค่าBTUก่อน
เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองพลังงานและประหยัดค่าไฟ
คือหน่วยวัดปริมาณความสามารถในการทำความเย็น
ของเครื่องปรับอากาศ ภายใน 1 ชั่วโมง ยิ่งตัวเลข BTU
สูงเครื่องปรับอากาศก็จะสามารถปรับความเย็นมากขึ้น
การเลือกเครื่องปรับอากาศจึงจำเป็นต้องคำนวณค่าBTUก่อน
เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองพลังงานและประหยัดค่าไฟ
คือหน่วยวัดปริมาณความสามารถในการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ภายใน 1 ชั่วโมง ยิ่งตัวเลข BTU สูงเครื่องปรับอากาศก็จะสามารถปรับความเย็นมากขึ้น การเลือกเครื่องปรับอากาศจึงจำเป็นต้องคำนวณค่าBTUก่อน เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองพลังงานและประหยัดค่าไฟ

เลือก BTU ผิด
ชีวิตเปลี่ยน

เลือก BTU ผิดชีวิตเปลี่ยน

เครื่องปรับอากาศที่มีค่า BTU ที่สูงเกินไป
จะทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน ค่าไฟแพง
เพราะคอมเพรสเซอร์จะถูกตัดการทำงานและรีสตาร์ทระบบ
ใหม่บ่อย ๆ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานของแอร์ลดลง
และอาจทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายได้
จะทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน ค่าไฟแพง เพราะคอมเพรสเซอร์จะถูกตัดการทำงานและรีสตาร์ทระบบใหม่บ่อย ๆ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานของแอร์ลดลงและอาจทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายได้
จะทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน ค่าไฟแพง
เพราะคอมเพรสเซอร์จะถูกตัดการทำงาน
และรีสตาร์ทระบบใหม่บ่อย ๆ ส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการทำงานของแอร์ลดลง
และอาจทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายได้
เครื่องปรับอากาศที่มีค่า BTU ที่ต่ำเกินไป
เครื่องปรับอากาศใช้เวลานานในการทำความเย็นให้กระจาย
ทั่วห้องและยังทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเกินไป
ส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานอีกเช่นกัน
แถมทำให้อายุการใช้งานสั้นลงตามมาอีกด้วย
เครื่องปรับอากาศใช้เวลานานในการทำความเย็นให้กระจายทั่วห้องและยังทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเกินไป ส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานอีกเช่นกัน แถมทำให้อายุการใช้งานสั้นลงตามมาอีกด้วย

การเลือกเครื่องปรับอากาศขึ้นอยู่กับรูปแบบห้องหรือพื้นที่อาศัย แต่ในปัจจุบันสภาพอากาศค่อนข้างร้อนกว่าค่าตัวแปรที่ตั้งไว้ แคเรียร์แนะนำว่าควรใช้ค่าตัวแปร 1000 x ตารางเมตรของห้อง และเมื่อได้ค่าBTUมาแล้ว คุณสามารถเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีค่าBTU สูง-ต่ำได้นิดหน่อยแต่ไม่ควรเกิน1000 BTU เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
สูตรการคำนวณค่าBTU
BTU = ความกว้าง(เมตร) x ความยาว(เมตร) x ค่าตัวแปร
ทำไมต้องใช้ตัวแปรเข้ามาในการคำนวณ? ก็เพื่อนำไปวัดหาค่าBTU สำหรับการเลือกติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซึ่งตัวแปรก็จะมีค่าที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับขนาดของห้อง ระดับความร้อนที่ห้องหรือพื้นที่อาศัยจะได้รับจากภายนอก จำนวนคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ความถี่การเข้า-ออก/เปิด-ปิดของประตู และรวมไปถึงประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่นั้นด้วย ซึ่งโดยประมาณค่าตัวแปรของแต่ห้องมีดังนี้
ค่าตัวแปร
800-900 : สำหรับห้องนอน หรือห้องที่มีความร้อนน้อยโดนแดดเล็กน้อย
900-1,000 : สำหรับห้องรับแขก หรือห้องที่มีความร้อนปลานกลาง – มาก
1000-1200 : สำหรับห้องออกกำลังกาย ห้องทำงาน หรือห้องที่มีความร้อนมาก
1200 หรือมากกว่า : สำหรับร้านค้า ร้านอาหาร หรือห้องที่มีการเปิด-ปิดประตูบ่อย สำนักงาน
แต่เพื่อความสะดวกและง่ายขึ้นในการคำนวณค่า BTU ทางCarrier มีระบบคำนวณค่าBTUอัตโนมัติให้บริการ เพียงแค่ใส่ความกว้างและความยาวของพื้นที่ห้องทางระบบของแคเรียร์ก็จะคำนวณค่าBTUที่เหมาะสมกับพื้นที่ห้องของคุณในทันที

ปัจจัยเพิ่มเติมในการคำนวณค่า BTU ที่เราไม่ควรมองข้าม

1.ขนาดและจำนวนของหน้าต่างและกระจกในห้อง
2.ทิศทางแสงแดดและตำแหน่งของห้อง
3.ความสูงของฝ้าเพดานและวัสดุหลังคามีฉนวนกันความร้อนหรือไม่
4.จำนวนคนที่ใช้งานภายในห้อง
5.จำนวนและประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดความร้อน เช่น ไมโครเวฟ ตู้เย็น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
6.ความถี่ในการเปิด-ปิด/เข้า-ออกประตู

ซึ่งปัจจัยที่ได้กล่าวไปข้างต้นจะสามารถช่วยให้เราเลือกขนาด รูปแบบ และค่าBTUเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับการใช้โดยไม่สิ้นเปลืองพลังงานและประหยัดค่าไฟ

9,000 BTU ขนาดห้อง 9-15 ตารางเมตร
12,000  BTU ขนาดห้อง 12-20 ตารางเมตร
15,000  BTU ขนาดห้อง 15-25 ตารางเมตร
18,000  BTU ขนาดห้อง 18-30 ตารางเมตร
24,000  BTU ขนาดห้อง 24-40 ตารางเมตร

การคำนวณค่า BTU เครื่องปรับอากาศให้พอดีกับพื้นที่ของห้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ตอบโจทย์ในการใช้งานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้เราไม่ควรละเลยในเรื่องขององค์ประกอบภายในห้อง เช่น ทิศทางของแสง จำนวนของหน้าต่าง ความสูงของฝ้าเพดาน เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้จะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถปล่อยความเย็นได้เต็มพื้นที่ในระยะเวลาที่ไม่นาน ไม่สิ้นเปลืองพลังงาน และยังประหยัดค่าไฟได้อีกด้วย หากคุณกำลังมองหาเครื่องปรับอากาศดี ๆ ทางแคเรียร์มีเครื่องปรับอากาศหลายรุ่น ที่สามารถตอบโจทย์กับการใช้งานของคุณ ทั้งประหยัดค่าไฟและมาพร้อมฟังชั่นที่ใช้ง่าย ดูแลไม่ยุ่งยาก สามารถศึกษาข้อมูลของเครื่องปรับอากาศแคเรียร์เพิ่มเติมได้ที่ https://uats.carrierthailand.com/   

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save